آموزش زبان آلمانی
1399-07-09 0

سلام به شما دوستان عزیزو مشتاقان آموزش زبان آلمانی اکنون با مقاله ای جدید در خدمت ما دوستان و فراگیران آموزش زبان آلمانی میخواهیم باسری مقالات جدید آلمانی در خدمت شما زبان آموزان آلمانی هستیم این را در جمله میخواهیم بیان داریم که او (شخص)دیگر میخواهد امروز به خانه برود

به طور مثال بیان میشود که

Er möchte nach hause gehen

حال شما بیان دارید که من امروزاینجا میمونم

Ich bleibe heute heir

حالا این را بیان دارید که او اینجا نمیمونه

Er bleibt nicht heir

او میخواهد برود به خونه

ER geht nach hause

حال این را شما دوستان بیان دارید که میخواهم امروز کلی آلمانی بخونم

Ich möchte heute viel Detsch lernen

,و این را بیان دارید که او میخواهد انگلیسی بخواند

Er  möchte viel English lernen

این را بگویید که من امروز میخواهم انگلیسی بخونم

Ich lerne Englisch heute

حال میخواهیم بگوییم او امروز انگلیسی میخواند (یاد میگیرد)

Du lernst English huete

حالا این را بیان دارید که من سال دیگر میخواهم برم

Ich möchtes nächstes Jahr nach

این را باید دقت شود که äتلفظ آن ا میباشد حالا به این نکته نیز توجه شود که nachstes  اخرش es گرفته چون Jahr کلمه ی خنثی میباشد و آرتیکل لغات خنثی das میباشد

 

همان طور که در سطور و مقالات قبل آموزش زبان آلمانی به شما فراگیران زبان آلمانی آموزش داده شد افعال möchte به شما تدریس شد و آموزش داده شد که تغییری ندارد به طور مثال اگر بخاهیم بیان داریم که من به خانه میروم یا به گونه ای دیگر میخواهیم بیان داریم که من میخواهم به سمت خانه بروم

در قسمت های قبل مقالات قبلی نیز بیان داشته ایم

Ich möchte nach House gehen

که به سمت را میتوان از لغت nachکه تلفظ صحیح آن ناخ میباشد

حالا این را شما فراگیران زبان آلمانی بگویید که آیا یک چایی میخواهی ؟یا به عبارتی بنوشی

Möchten Sie einen tee trinken?

باید دقت شود که Sie با حرف بزرگ نوشته شود نشان میدهد که با یک نفر صحبت میکند وحالت رسمی دارد enکه در انتهای einآمده است به معنی رو را میدهد

حال اگر بخواهیم این را بیان داریم که ما میخواهیم برویم به سمت خانه لغت یا به عبارتی ضمیر ما wir میباشد

Wir möchten Sie nach Hause gehen

یا اکنون در جواب پاسخ دهید که ما نمیخواهیم اینجا بمونیم

به آلمانی این گونه پاسخ داده میشود که

Wir möchten nicht bleiben

اکنون این را بیان دارید که آیا آنها (دوستانمان )هم میخواهند با ما بیایند

Möchten Sie auch mit kommen ?یا به عبارت دیگر آیا دوست دارید با ما بیاید

که این عبارت حالت رسمی دارد و در جواب پاسخ میدهیم که بله فکر میکنیم

Ja ,Ich denke schon

حال اگر بخواهیم برای duجمع ببندیم

و فعل خوردن به معنای essen میباشد

Möchtes du etwas essen?

میخواهیم اکنون ادامه ی فعل های کمکی را با هم آغاز کنیم از سری افعال کمکی که آموزش دیدیم فعل möchte بود که به معنی تمایل و یا علاقه مند بودن به چیزی را بیان میداشت که اغلب و غالبا برای اشیا بیان میداشته ایم

اکنون میخواهیم ادامه ی فعل های کمکی را با هم آغاز  کنیم از سری افعال کمکی که آموزش دیده ایم که غالبا برای اشیا بیان میشود

اکنون میخواهیم به شما زبان آموزان زبان آلمانی فعل توانستن را صرف کنید

Ich kann Deutsch

Er kann Deutsch

Sie kann Deutsch

در واقع میتوانیم اینگونه بیان داریم که به شما زبان آموزان و فراگیران بیان داریم که در ذهن شما زبان آموزان باقی بماند

که فعل kannشبیه انگلیسی میباشد که اینگونه نوشته میشودcan

حالا این عبارت که در قسمت بالا به شما فراگیران آموزش داده شد که

Ich kann Deutsch

معنی فارسی این عبارت میشود من میتوانم آلمانی ….بقیه جمله برای راحتی و کوتاه کردن عبارت حذف شده است که میخواهد این را بیان دارد که من میتوانم آلمانی صحبت کنم و حرف بزنم

Kannst Du Deutsch ?ya Ich kann ein bisschen Deutsch

معنی این عبارت المانی اگر بخواهد به فارسی باز گردانی شود میشود میتونی آلمانی صحبت کنی ؟بله من میتوانم یک مقدار کمی آلمانی حرف بزنم

 

Ich kann sehr gut Deutsch

من میتوانم خیلی خوب و یا عالی آلمانی صحبت کنم

آیا مادر تو میتونه انگلیسی صحبت کنه ؟

این عبارت را شما فراگیران اکنون به زبان شیرین آلمانی بیان دارید که

Kann deine Mutter English ?و پاسخ دهید که بله او میتواند

YAa, Sie kann

,و اکنون به شما فراگیران زبان آلمانی میخواهیم بحث نومیناتیو و آکوزاتیو رابیان داریم که نومیناتیوی حالت فاعلی را شامل میشود و آکوزاتیو حالت مفعولی را بیان میکند

کمی در رابطه با ضمایر مفعولی

در زبان فارسی ساخت ضمایر شخصی مفعولی از طریق اضافه کردن حرف اضافه صورت می گیرد. برای مثال ضمیر فاعلی “من” در حالت مفعولی به “من را” یا “مرا” تغییر می کند. در زبان انگلیسی، ضمایر مفعولی مستقیم با ضمایر فاعلی متفاوت هستند برای مثال ضمیر فاعلی “I” در حالت مفعولی به صورت “me” در خواهد آمد. در زبان آلمانی نیز ضمایر مفعولی شکلی متفاوت از ضمایر فاعلی دارند. همانطور که گفته شد زبان آلمانی دارای دو شکل مستقیم یا Akkustiv و غیر مستقیم یا Dativ است.

جدول ضمایر و حروف تعریف Akkusativ

 

حرفه تعریف نکره حرف تعریف معرفه جنسیت
 einen  den مذکر
 eine  die مونث
 ein  das خنثی

 

همانطور که می بینید تغییرات در حالت Akkusativ در حروف تعریف نسبت به حالت Nominativ تنها برای جنسیت مذکر اتفاق خواهد افتاد و بقیه حروف کاملا مشابه حالت Nominativ خواهند بود.

 

ضمایر شخصی مفرد جمع
حالت Nominativ حالت Akkusativ حالت Nominativ حالت Akkusativ
اول شخص ich  mich wir  uns
دوم شخص du

Sie محترمانه

 dich

 

Sie

ihr

Sie محترمانه

 euch

 

Sie

سوم شخص es خنثی

sie مونث

er مذکر

 es خنثی  sie مونث  ihn مذکر sie  sie

 

برای درک بهتر ضمایر شخصی مفعولی به مثال زیر توجه کنید:

Ich sehe den Mannمن مرد را دیدم  Ich sehe ihnمن او را دیدم.

 

اکنون شما فرا گیران محترم آموزش زبان آلمانی باید این را اینگونه در ذهن خود داشته باشید چون مبحث آکوزاتیو و نومیناتیو از مسائل مهم وپرکاربردی در زبان آلمانی میباشد که شما زبان آموزان آلمانی باید خوب این ها را یاد بگیرید و بتوانید از آنها استفاده نمایید

اکنون این را به شما دوستان آموزش میدهیم که چه زمانی بایداز حالت آکوزاتیو استفاده نمایید؟

1 – برای مفعول مستقیم در یک جمله:

Ich habe einen Tisch. من یک میز دارم.

  • توجه داشته باشید که عبارت بسیار رایج es gibt به معنای وجود دارد، با وجود اینکه در ترجمه فارسی یا معادل انگلیسی پس از خود یک فاعل دارد اما در زبان آلمانی یک حالت مفعولی مستقیم می سازد.

Es gibt einen Stuhl da drüben.

در معادل فارسی این جمله به معنای “یک صندلی آنجا قرار دارد” در فارسی اسم “یک صندلی” فاعل جمله است در حالی که در زبان آلمانی این اسم یک مفعول مستقیم به شمار می رود.

2 – بعد از حروف اضافه Akkusativ روبه رو: durch, für, gegen, ohne, um ,bis ,entlang – اگر مفعول پس از این حروف اضافه بیاید همیشه Akkusativ است.

Er geht um den Tisch.  او دور میز می رود

Ist das Geschenk für mich?  آیا این هدیه برای من است؟

3 – عبارات زمانی در جملات آلمانی معمولا به صورت Akkusativ نوشته می شوند. jeden Tag (هر روز),  letzten Sommer (تابستان قبل), den ganzen Tag (تمام روز), diesen Abend (امشب) و ….

Jeden Morgen esse ich Brot zum Frühstückهر روز من برای صبحانه نان می خورم

چه زمانی از حالت Dativ استفاده خواهیم کرد؟

1 – برای مفعول های غیر مستقیم:

Ich gebe der Frau ein Buch من به خانم یک کتاب دادم

Er schenkt mir ein Buch. او برای من یک کتاب فرستاد)  Ich habe das dem Mann schon gesagt. (من این را به مرد گفته بودم.

2 – بعد از حروف اضافه Dativ رو به رو: aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu مفعولی که مستقیما بعد از این حروف بیاید همیشه Dativ است.

Sie haben ein Geschenk von ihrem Vater bekommenشما یک هدیه از طرف پدر او گرفتید.

Außer meiner Mutter spricht meine ganze Familie Deutsch. به جز مادرم بقیه خانواده من همه آلمانی صحبت می کنند.  Ich fahre am Wochenende zu meiner Tante in Minnesotaمن آخر هفته پیش عمه ام در مینسوتا می روم (در درس های قبل و مقالات گذشته در سایت مرکز بین المللی ادبا به شما لغت عمه آموزش داده شد که تلفظ صحیح آن تنته میباشد.

3 – بعد از فعل های Dativ مانند: helfen, danken, gefallen, gehören, schmecken, passen این فعلها همیشه مفعول خود را به صورت Dativ  در خواهند آورد. تمامی لغت نامه های آلمانی Dativ بودن این افعال را ذکر می کنند و بهتر است این موضوع را در زمان یادگیری فعل حفظ کنید.

Ich helfe dir mit deinen Hausaufgabenمن به تو در تکالیفت کمک می کنم

 

Wir danken Ihnen, Herr Steinما از شما تشکر می کنیم، اقای اشتاین

4 – پس از برخی صفت ها که شرایط خاصی را توصیف می کنند.

Mir ist warm  گرممه

Wie geht es dir?  احوالت چطوره؟ که این را شما روستان آموزش بیننده بلد هستید که برای پرسیدن یک احوال پرسی میتوانید از حالات و جملات دیگر که هم حالت رسمی و هم حالت غیر رسمی دارد استفاده نمایید

 

 

جملات فاعلی  Nominativ

این نوع جملات معمول ترین و ساده ترین نوع جمله در زبان آلمانی هستند. این جملات از حداقل یک فعل و یک فاعل تشکیل شده اند. بطور مثال:

Eine Frau läuft

خانمی راه می رود.

در این جمله ی ساده کلمه ی Eine Frau به معنی “یک خانم”، یک اسم و فاعل جمله است. در زبان آلمانی به نقشی که این اسم در جمله می پذیرد، Subjekt گفته می شود. اسامی که در موقعیت فاعلی یا Subjekt قرار می گیرند همیشه در حالت Nominativ استفاده می شوند.

در حالت  Nominativ، اسامی و آرتیکل های آنها هیچ تغییری نمی کنند و به عبارت دیگر، ما اسم ها و آرتیکل ها در حالت ساده و معمولی در حالت Nominativ می بینیم.

اگر در این حالت بخواهیم بجای اسمی از ضمیر استفاده کنیم، باید از ضمایر فاعلی استفاده کنیم.جدول ضمایر فاعلی رو توی دروس قبلی داشتیم. مثلاً در جمله ی بالا می خواهیم بجای Eine Frau ضمیر بیاوریم:

Sie läuft.

او راه می رود.

برای پیدا کردن فاعل یا همان Subjekt در زبان آلمانی از دو کلمه پرسشی Werیا  Wasبه معنی “چه کسی” و “چه چیزی” بعلاوه ی فعل جمله استفاده می کنیم. پاسخ این پرسش ما ، فاعل، یا همان  Subjektما است و باید همیشه در حالتNominativ استفاده شود.بطور مثال در جمله ی بالا:

Wer läuft?

چه کسی راه می رود؟

پاسخ این سوال یک خانم Eine Frau است.

حال برای شما فراگیران آموزش زبان آلمانی مثالی را میخواهیم بزنیم که داخل کتاب درسی در کادری که مربوط به آکوزاتیو و نومیناتیو میباشد بیان داشته است Der schlüselحالت نومیناتیو میباشد که چون مذکر است پس باید شما فراگیران بلد باشید که آرتیکل به کار رفته باید برای مذکر در نظر گرفته شود و مثال بعدی که در  داخل کتاب درسی نیز آمده است papierکه آرتیکل آن dasمیباشد که برای خنثی در نظر گرفته میشود واگر مثالی دیگر که که در  کتاب درسی بر ای شما فراگیران زبان آلمانی بیان شده است Die rechnung

که حالت مونث را دارد شامل میشود

و برای تبدیل به حالت مفعولی مذکر آن بیان میدارد که من میخواهم نسبت به مذکر و خنثی متفاوت باشم پی در حالت مذکر اگر بخواهیم به حالت مفعولی شما فراگیران تبدیل کنید آرتیکل به کار رفته از derبه den تبدیل میشود

مثلا Der schlusel به Den schlusel تبدیل میشود

اکنون به شما فراگیران زبان آلمانی در صفحه ی 35 کتاب در قسمت بالا کادریک سری لغات و قواعدی را شامل میشود که شما فرگیران باید خوب بلد باشید که بتوانید از آنها به راحتی استفاده نمایید

این را در ابتدا به شما بیان داریم که حالت مفرد را singular /و حالت جمع را با Pluralبیان میدارد

غالبا به عبارتی که اگر بخواهیم لغت آلمانی غالبا را بیان داریم imma که به عبارتی همیشه بیان میدارد

کهDer leher میشود Die Leher

لغت Er میباشد

حال این لغت را در نظر بگیرید که Das mädchen میباشد اسم های که به Chen/lein/ختم میشود تغییری نمیکند

Der Apfel که تبدیل به Die Apfel میشود

2-اغلب اسم های های تک هجایی eمیشود

Der fish که میشود Die fishes

Die kuhکه میشود Die kühe

 

3-اغلب اسامی که آرتیکل خنثی دارد  Das kindکه میشود Die kinder

Das glas که میشود Die gläser

4-تمامی اسامی مونث که eدارند nمیگیرند Die Dose که میشود Die Dosen

تمامی اسم هایی که به ung/heit/keitختم میشوند en میگیرند

به طور مثال Die rechnungکه میشود Die Rechnungen

 

اکنون به شمادوستان و علاقه مندان زبان آلمانی و یادگیری زبان آلمانی از درس 7 کتاب منشن شروع به آموزش افعال کمکی میکنیم و ادامه میدهیم همانطور که از اسمشان مشخص است که مثلا میخواهیم بیان داریم که من میتوانم یا حالت خودمانی آن که بیان میدارد من میتونم اولین سوالی که به ذهن شما دوستان میرسد ممکن است این باشد که چه چیز را میتوانم این سوال ذهن دانشجویان را در گیر میکند در واقع به شما زبان آموزان آلمانی میتوانیم اینگونه بیان داریم که مودال ورب افعالی هستند که به فعل اصلی کمک میکنند ولی خودشان به تنهایی زیاد کاربردی ندارند و معنی و مفهوم خاصی را گویا نیستند در ابتدای درس 7 در کتاب منشن یکی از افعال کمکی را در جمله به کار برده است که فعل کمکی kann آورده شده است

Du kannst wirklsh toll

در این جمله اگر بخواهیم به فارسی بیان داریم اینگونه بیان میشود که duبه معنی تو /kann به معنی توانستن /wirklishبه معنی واقعی /tollنیز به معنی عالی میباشد

فعال مدال (modal Verb) یا معین شرطی، افعالی کمکی هستند که با اضافه شدن به جمله شرایطی خاص مانند: توانایی، اجبار، اجازه داشتن و … را نشان می دهند. این افعال با توجه به کاربرد زیادشان اهمیت بالایی در قوائد گرامری دارند.

کاربرد

فعل مدال برای نشان دادن یا ابزار ضرورت یا امکان پذیری در جمله استفاده می شود. بسته به اینکه از کدام فعل مدال در جمله استفاده شود این حالت ها متفاوت خواهد بود.

.Max will/darf/soll Automechaniker werden ماکس میخواهد/ممکن است/باید مکانیک خودرو شود

اگر فعل اصلی در جمله واضح باشد (همیشه از فعلی خاص استفاده شود) در محاوره های روزمره فعل اصلی حذف می شود و تنها از فعل کمکی مدال استفاده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

یک مثال برای شما دوستان و فراگیران زبان آلمانی آورده ایم که بهتر این موضوع را درک کنید

Kannst du Deutsch? = Kannst du Deutsch sprechen می توانی آلمانی صحبت کنی؟

Willst du eine Pizza? = Willst du eine Pizza essen آیا می خواهی پیتزا بخوری؟

.Ich darf das = Ich darf das machen من اجازه دارم این کار را انجام دهم

اکنون این مقاله را برای شما دانشجویان زبان آلمانی در سایت مرکز بین المللی زبان های خارجی ادبا که بیس و پایه ی آلمانی میباشد و با مدیریت سرکار خانم دکتر ادیب به پایان میرسانیم انشاالله در مقالات آتی یا سری آموزش های دیگر در خدمت شما دوستان و فراگیران زبان شیرین آلمانی هستیم.

نظر بدهید