آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

 ارزیابی مدارک تحصیلی ایرانی در آلمان

ارزیابی مدارک تحصیلی ایرانی در آلمان

دانشجویان آموزش زبان آلمانی بعد از گذروندن Gymnasium و دریافت مدرک Abitur می توانند برای ورود به دانشگاه درخواست بدهند. دانشجویان خارجی علاقه مند به تحصیل در آلمان نیز باید در یک فیلتراسیون علمی شرکت کنند تا به سطح تحصیلی دانش آموزان آلمانی برسند.دانشجویان آموزش زبان آلمانی ،دو سوال مطرح میود که اولا "چه کسانی باید برای کالج درخواست بدهند" و در ثانی " مدارک مورد نیاز برای درخواست چیست؟"

 شرایط اقدام برای کارت آبی آلمان

شرایط اقدام برای کارت آبی آلمان

دانشجویان آموزش زبان آلمانی ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﺎن اﻗﺪام ﯾﺎ در طول ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن، ﻣﺪرک زﺑﺎن‌آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ B1 اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ۳۳ ماهه ﺑﻪ ۲۱ ﻣﺎه کاهش ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد زودﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.دانشجویان آموزش زبان آلمانی ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ‌ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت ‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، وﯾﺰا ﯾﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اراﺋﻪ پیشنهاد ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ‌ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

انگیزه نامه سفارت

انگیزه نامه سفارت

نکات مهم برای دانشجوی زبان آلمانی برای نوشتن انگیزه نامه برای سفارت

 یک پیشنهاد برای دانشجویان آموزش زبان آلمانی

یک پیشنهاد برای دانشجویان آموزش زبان آلمانی

1.دانشجویان آموزش زبان آلمانی قبل از اینکه دفترچه سوال آزمون زبان آلمانی رو بهتون بدن، ساعت رو دقیق با ساعت سالن امتحان تنظیم کنید.دانشجویان آموزش زبان آلمانی صورت سوال پقزنتاتسیون فقط یه خط سوال نیست. شامل چند تا کادر هست3.دانشجویان آموزش زبان آلمانی ده دقیقه اول رو زمان بگذارید برای نت برداری پقزنتاتسیون.توی برگه شماره گذاری کنید و بزرگ بنویسید 4.دانشجویان آموزش زبان آلمانی بعد از 10 دقیقه برید سراغ پلان.به نظرم 5 دقیقه برای نت برداری پلان کافیه.

چند راهکار برای دانشجویان آموزش زبان آلمانی که می خواهند نمره خوبی از  بخشHören  داشته باشند

چند راهکار برای دانشجویان آموزش زبان آلمانی که می خواهند نمره خوبی از بخشHören داشته باشند

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

دانشجویان آموزش زبان آلمانی بعنوان پاسخ مثبت به عبارات یا سوالات منفی0دانشجویان آموزش زبان آلمانی در واقع عبارت یا سوال منفی است ولی پاسخ آن یک عدم موافقت مثبت برای آن است.0دانشجویان آموزش زبان آلمانی برای تاکید بیشتر در یک جمله امری!

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

دانشجویان آموزش زبان آلمانی کاربرد معمول denn در زبان آلمانی معمولا بصورت "حرف ربط" بوده

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

دانشجویان آموزش زبان آلمانی این کلمات همانند لهجه در زبان آلمانی می توانند باعث تاکید بیشتر در جمله شده و یا معنی آن را تحت تاثیر و تغییر قرار دهند .دانشجویان آموزش زبان آلمانی این کلمات بسیار رایج بوده اما متاسفانه همیشه نمی توان این کلمات را بخوبی در فارسی بطور مستقیم ترجمه و معنی کرد.دانشجویان آموزش زبان آلمانی رایج ترین آنها شامل کلمات زیر هستند؛

آموزش گرامر زبان آلمانی

آموزش گرامر زبان آلمانی "آینده کامل"

زمان آینده کامل در زبان آلمانی از ترکیب "زمان آینده و حال کامل" تشکیل می شود.این گرامر برای بیان کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است.این زمان در زبان فارسی وجود ندارد و زمان حال کامل و یا گاهی آیندۀ ساده معادل ترجمۀ فارسی آن منظور می شود.

تحصیلات و دوره های آموزشی برای دانشجویان آموزش زبان آلمانی

تحصیلات و دوره های آموزشی برای دانشجویان آموزش زبان آلمانی

در بیشتر دانشگاه های کشور آلمان آموزش زبان آلمانی حرف اول را میزند .دانشجویان آموزش زبان آلمانی داشتن سواد آلمانی در سطح 1 C و برخی دانشگاه ها تا سطح B2 ضروری میباشد.

Langenscheidtدیکشنری آموزش زبان آلمانی

Langenscheidtدیکشنری آموزش زبان آلمانی

وجود یک منبع آموزش زبان آلمانی ضروری است .دیکشنری آموز ش زبان آلمانی بدین شکل میباشد آلمانی به آلمانی و دو سویه آلمانی به انگلیسی

اصطلاحات زبان آلمانی و جملات زبان آلمانی تحت عنوان

اصطلاحات زبان آلمانی و جملات زبان آلمانی تحت عنوان "کلمات پرکننده" یا بطور دقیقتر Füllwörter

دانشجویان آموزش زبان آلمانی استفاده از پر کننده های وقفه گوناگون و متفاوت می تواند زیبایی یک مکالمه زبان آلمانی را دوچندان کند

برای اطلاع از تخفیف‌ها و برنامه‌های ویژه آموزشگاه، فرم زیر را پر کنید.