آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

دانشجویان آموزش زبان آلمانی بعنوان پاسخ مثبت به عبارات یا سوالات منفی0دانشجویان آموزش زبان آلمانی در واقع عبارت یا سوال منفی است ولی پاسخ آن یک عدم موافقت مثبت برای آن است.0دانشجویان آموزش زبان آلمانی برای تاکید بیشتر در یک جمله امری!

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

دانشجویان آموزش زبان آلمانی کاربرد معمول denn در زبان آلمانی معمولا بصورت "حرف ربط" بوده

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

کلمات تاکیدی در زبان آلمانی

دانشجویان آموزش زبان آلمانی این کلمات همانند لهجه در زبان آلمانی می توانند باعث تاکید بیشتر در جمله شده و یا معنی آن را تحت تاثیر و تغییر قرار دهند .دانشجویان آموزش زبان آلمانی این کلمات بسیار رایج بوده اما متاسفانه همیشه نمی توان این کلمات را بخوبی در فارسی بطور مستقیم ترجمه و معنی کرد.دانشجویان آموزش زبان آلمانی رایج ترین آنها شامل کلمات زیر هستند؛

آموزش گرامر زبان آلمانی

آموزش گرامر زبان آلمانی "آینده کامل"

زمان آینده کامل در زبان آلمانی از ترکیب "زمان آینده و حال کامل" تشکیل می شود.این گرامر برای بیان کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است.این زمان در زبان فارسی وجود ندارد و زمان حال کامل و یا گاهی آیندۀ ساده معادل ترجمۀ فارسی آن منظور می شود.

تحصیلات و دوره های آموزشی برای دانشجویان آموزش زبان آلمانی

تحصیلات و دوره های آموزشی برای دانشجویان آموزش زبان آلمانی

در بیشتر دانشگاه های کشور آلمان آموزش زبان آلمانی حرف اول را میزند .دانشجویان آموزش زبان آلمانی داشتن سواد آلمانی در سطح 1 C و برخی دانشگاه ها تا سطح B2 ضروری میباشد.

Langenscheidtدیکشنری آموزش زبان آلمانی

Langenscheidtدیکشنری آموزش زبان آلمانی

وجود یک منبع آموزش زبان آلمانی ضروری است .دیکشنری آموز ش زبان آلمانی بدین شکل میباشد آلمانی به آلمانی و دو سویه آلمانی به انگلیسی

اصطلاحات زبان آلمانی و جملات زبان آلمانی تحت عنوان

اصطلاحات زبان آلمانی و جملات زبان آلمانی تحت عنوان "کلمات پرکننده" یا بطور دقیقتر Füllwörter

دانشجویان آموزش زبان آلمانی استفاده از پر کننده های وقفه گوناگون و متفاوت می تواند زیبایی یک مکالمه زبان آلمانی را دوچندان کند

 اهمیت کلمات زبان آلمانی و عبارات میان وقفه ای در آموزش زبان آلمانی تحت نام

اهمیت کلمات زبان آلمانی و عبارات میان وقفه ای در آموزش زبان آلمانی تحت نام "Füllwörter

استفاده ازیک سری فرم ها در مکالمات رسمی تردر آموزش زبان آلمانی ، تمرین، فراگیری و بکار بردن واژگان آموزش زبان آلمانی و جملات جایگزین و مناسب تر در زبان آلمانی .بیان عباراتی که نشان دهنده کیفیت دانش زبانی شخص،باعث قدرت بیان بالاتر، روان شدن مکالمه زبان آلمانی میباشد .

حرف تعریف کشورهادرآموزش زبان آلمانی

حرف تعریف کشورهادرآموزش زبان آلمانی

در آموزش زبان آلمانی بعد از in حرف تعریف der به dem تبدیل و درواقع in dem بصورت مخفف im نوشته میشود . برای کشورها با حرف تعریف جمع (die) نیز داریم

حرف تعریف کشورهادرآموزش زبان آلمانی

حرف تعریف کشورهادرآموزش زبان آلمانی

حروف تعریف (مونث،مذکر،خنثی) و همچنین نوع حروف اضاف( aus,in,nach,...) بکار رفته در آموزش زبان آلمانی برای هریک از اسامی کشورها، شهرها همواره تردید وجود دارد .در آموزش زبان آلمانی در واقع برای بیان نام شهرها و کشورها در آموزش زبان آلمانی معمولا جنسیت خاصی در نظر نمیگیرند

 فعل machen یکی از افعال مهم و پرکاربرد در زبان آلمانی

فعل machen یکی از افعال مهم و پرکاربرد در زبان آلمانی

زمان گذشته ساده در آموزش زبان آلمانی گذشته کامل(ماضی نقلی) درآموزش زبان آلمانی

آپاستروف در زبان آلمانی

آپاستروف در زبان آلمانی

در آموزش زبان آلمانی آپستروف زمانی استفاده میشود که بخواهیم حرف یا حروفی را در کلمه حذف(مخفف) کنیم. گاهی برای مالکیت نیز در زبان آلمانی از آپاستروف استفاده میشود

DABA CHANNEL