آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

معرفی استاد زبان سوئدی

معرفی استاد زبان سوئدی

آموزش زبان سوئدی توسط استاد مهران موسوی پور

Sveriges nationaldag  Sweden  nationalday  06,06

Sveriges nationaldag Sweden nationalday 06,06

روز ملی سوئد national day

آشنایی با فرهنگ سوئدی

آشنایی با فرهنگ سوئدی

جشن تابستونی در سوئد

" genitiv" och "nominativ"

دو فرم اسم در زبان سوئدی

تعریف اسم یا noun

تعریف اسم یا noun

اسم یک واژه ای است که میتواند نام افراد گروه و مکانها و یا اتفاقات در طبیعت جانوران گیاهان اشیائ مواد وضعیت احساسات و فعالیت در زبان سوئدی باشد

عشق واقعی

عشق واقعی

حروف تعریف در ز بان سوئدی

حروف تعریف در ز بان سوئدی

در زبان سوئدی دو تا حرف تعریف داریم تعداد واژه های سوئدی که حرف تعریف en دارند بیش از 70%میباشد

موزه واسا در پایتخت کشور سوئد

موزه واسا در پایتخت کشور سوئد

کشتی سوئدی و بازدیدی میلیونی در طول سال از آن

کاخ سلطنتی سوئد

کاخ سلطنتی سوئد

آشنایی با زبان سوئدی

آشنایی با زبان سوئدی

برای اطلاع از تخفیف‌ها و برنامه‌های ویژه آموزشگاه، فرم زیر را پر کنید.