آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

برگزیده کنفرانس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم

برگزیده کنفرانس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم

مدیریت آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا برگزیده کنفرانس مدیریت و خلاقیت در هزاره سوم در مرکز همایش های دانشگاه علامه طباطبایی

تندیس و لوح اهتمام به نشان کارآفرین نمونه درهمایش  سالن اجلاس سران

تندیس و لوح اهتمام به نشان کارآفرین نمونه درهمایش سالن اجلاس سران

تندیس و لوح اهتمام به نشان کارآفرین نمونه به مدیریت موسسه زبان های خارجی ادبا

تندیس و لوح اهتمام به نشان کارآفرین نمونه درهمایش  سالن اجلاس سران

تندیس و لوح اهتمام به نشان کارآفرین نمونه درهمایش سالن اجلاس سران

تندیس و لوح اهتمام به نشان کارآفرین نمونه به مدیریت موسسه زبان های خارجی ادبا

مصاحبه برای شبکه یک صدا و سیما

مصاحبه برای شبکه یک صدا و سیما

مصاحبه برای شبکه یک صدا و سیما به عنوان کار آفرین نمونه در همایش اجلاس سران

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس در کافی شاپ آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا همراه با همسر عزیز مدیریت آموزشگاه زبان ادبا جناب آقای مهندس هادی زندیه

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

آموزش زبان انگلیسی با استاد عزیز سرکار خانم طالعی در جشن کریسمس َ

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

آموزش زبان انگلیسی با استاد عزیز سرکار خانم وسقان در جشن کریسمس َ

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

آموزش زبان آلمانی با استاد عزیز سرکار خانم شعیبی در جشن کریسمس َ

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در کنار جمعی از اساتید و دانشجویان آموزش زبان آلمانی و آموزش زبان انگلیسی در کافی شاپ آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

آموزش زبان آلمانی با استاد عزیز آقای مهاجرانی در جشن کریسمس َ

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

آموزش زبان آلمانی با استاد عزیز سرکار خانم دکتر اسلامی در جشن کریسمس َ

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

جشن کریسمس 2017 در آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

آموزش زبان آلمانی با استاد عزیز جناب آقای دکتر بهرامی در جشن کریسمس َ