آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

مدیر عامل آموزشگاه ادبا و هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر عامل آموزشگاه ادبا و هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حضور مدیر عامل موسسه زبانهای خارجی ادبا-سرکار خانم سعیده حسینی ادیب _در کنار هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی -جناب آقای دکتر وحید ناصحی در کنفرانس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم .تهران دی ماه 1395 دانشگاه علامه طباطبایی

اهدای لوح و تندیس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم

اهدای لوح و تندیس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم

اهدا لوح و تندیس توسط ریاست محترم جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی -جناب آقای بهمن سعیدیان راد -به مدیر عامل موسسه زبان های خارجی ادبا -سرکار خانم سعیده حسینی ادیب -به عنوان مدیر خلاق در کنفرانس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم .تهران دی ماه 1395 دانشگاه علامه طباطبایی

کنفرانس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم

کنفرانس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم

انتخاب مدیر عامل موسسه زبان های خارجی ادبا -سرکار خانم سعیده حسینی ادیب- به عنوان مدیر خلاق در کنفرانس مدیریت و خلاقیت برتر در هزاره سوم .تهران دی ماه 1395 دانشگاه علامه طباطبایی

مصاحبه به عنوان کار آفرین نمونه برای شبکه یک

مصاحبه به عنوان کار آفرین نمونه برای شبکه یک

تهیه گزارش به عنوان کار آفرین نمونه توسط گزارشگر شبکه یک صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با مدیر عامل موسسه زبان های خارجی ادبا سرکار خانم سعیده حسینی ادیب .تهران دی ماه 1395 سالن اجلاس

مدیران پیروز- خانم ادیب و آقای احد عظیم زاده -

مدیران پیروز- خانم ادیب و آقای احد عظیم زاده -

همایش چشم انداز کسب و کار و کار آفرینی در افق 1404 انتخاب مدیر عامل آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا به عنوان کار آفرین نمونه همراه با احد عظیم زاده ابداع کننده فرش گرد در ایران و آقای شاهکار مدیر عامل شرکت اسنپ .تهران دی ماه 1395 سالن اجلاس

اهدا لوح و تندیس کار آفرین نمونه در افق 1404

اهدا لوح و تندیس کار آفرین نمونه در افق 1404

اهدا لوح و تندیس کار آفرین نمونه به مدیر عامل موسسه زبان های خارجی ادبا -سرکار خانم سعیده حسینی ادیب _در همایش چشم انداز کسب و کار و کار آفرینی در افق 1404توسط جناب آقای دکتر زارع - رییس فراکسیون ایران در افق 1404مجلس شورای اسلامی -همراه با دیگر مدیران کشوری .تهران دی ماه 1395 سالن اجلاس

انتخاب مدیرعامل موسسه ادبا به عنوان کار آفرین نمونه

انتخاب مدیرعامل موسسه ادبا به عنوان کار آفرین نمونه

همایش چشم انداز کسب و کار و کار آفرینی در افق 1404

کسب تندیس ملی و پر افتخار شهرت برند تیر95

کسب تندیس ملی و پر افتخار شهرت برند تیر95

برگ زرین دیگری در آموزشگاه زبان‌های خارجی ادبا ورق خورد!

کسب تندیس ملی و پر افتخار شهرت برند تیر 95

کسب تندیس ملی و پر افتخار شهرت برند تیر 95

برگ زرین دیگری در آموزشگاه زبان‌های خارجی ادبا ورق خورد!

کسب تندیس ملی و پر افتخار شهرت برند تیر 95

کسب تندیس ملی و پر افتخار شهرت برند تیر 95

برگ زرین دیگری در آموزشگاه زبان‌های خارجی ادبا ورق خورد!

تجلیل از آموزشگاه زبان ادبا

تجلیل از آموزشگاه زبان ادبا

کسب تندیس برترین آموزشگاه زبان در آذر ماه 1394

تجلیل از آموزشگاه زبان ادبا

تجلیل از آموزشگاه زبان ادبا

کسب تندیس برترین آموزشگاه زبان در آذر ماه 1394

DABA CHANNEL