آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

کریسمس در آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا

کریسمس در آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا

کریسمس درآموزشگاه زبانهای خارجی ادبا در آموزش زبان آلمانی استاد عزیز جناب آقای نفیسی سطح A1.2

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

کلاسهای نیمه گروهی آموزش زبان انگلیسی با متد Cutting Edge با برترین اساتید آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان آلمانی کلاس B2.4

آموزش زبان آلمانی کلاس B2.4

آموزش زبان آلمانی کلاس B2.4 استاد عزیز جناب آقای دکتر بهرامی (معاون دپارتمان آلمانی دانشگاه شهید بهشتی )

کافی شاپ آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا

کافی شاپ آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا

خانم نرگس جداری کارشناس آشپزی و مسوول کافی شاپ آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا

اساتید آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

اساتید آموزشگاه زبان های خارجی ادبا

تعدادی از اساتید آموزشگاه زبان های خارجی ادبا برای آموزش زبان انگلیسی و آموزش زبان آلمانی

کارمندان آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا

کارمندان آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا

کارمندان آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا به ترتیب سرکار خانم برهانی -سرکار خانم محمودی-سرکار خانم صحت

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا کلاس آموزش زبان انگلیسی استاد عزیز جناب آقای آقا نژاد. ..جشنی کوچک با دلهایی بزرگ در آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا. سفارش کیک زیبا توسط دانشجوهای آموزشگاه ادبا با عکس کلاس بر روی کیک ....سپاس

کلاس A 1.2  سرکار خانم غفور کفاش

کلاس A 1.2 سرکار خانم غفور کفاش

آموزش زبان آلمانی سطح A1.2 استاد عزیز سرکار خانم غفور کفاش

کلاس آموزش زبان انگلیسی استاد عزیز جناب آقای آقانژاد

کلاس آموزش زبان انگلیسی استاد عزیز جناب آقای آقانژاد

کلاس سطح starter آموزش زبان انگلیسی استاد عزیز جناب آقای آقانژاد

آموزش زبان آلمانی A2 .2

آموزش زبان آلمانی A2 .2

کلاس آموزش زبان آلمانی استاد عزیز سرکار خانم روشن ضمیر در کافی شاپ آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا

کلاس آموزش زبان آلمانی استاد عزیز جناب آقای نفیسی

کلاس آموزش زبان آلمانی استاد عزیز جناب آقای نفیسی

آموزش زبان آلمانی ترم A 1.1 استاد نفیسی

کلاس آلمانی A 1.2 استاد غفاری

کلاس آلمانی A 1.2 استاد غفاری

جمع صمیمی کلاس آلمانی A 1.2 استاد غفاری در بوفه آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا