" />">

آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان ایتالیایی

 آموزش زبان ایتالیایی
کتاب‌ها آموزش زبان ایتالیایی و متد تدریس شده در آموزشگاه زبان ادبا برای آموزش زبان ایتالیایی متدEspresso می‌باشد. که مطابق با امتحانات سفارت و مدرسه ایتالیایی می‌باشد.کلاس‌ها به صورت خصوصی، توسط اساتید تحصیل کرده در ایتالیا برگزار می‌گردد. هزینه‌ی کلی دوره به صورت هر 90 دقیقه 70000 تومان می‌باشد.کلاسهای گروهی آموزش زبان ایتالیایی به صورت 30 جلسه ای برگزار میگردد...هر کتاب در یک ترم به پایان میرسد..شهریه ترم  اول 350 هزار تومن ترم دوم 400 هزار تومن و ترم سوم 450 هزار تومن است...
DABA CHANNEL