" />">

آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی
کلاس‌هاي آموزش زبان آلماني آموزشگاه زبان های خارجی ادبا مطابق با آزمون‌هاي سفارت آلمان برگزار میگردد. متدي که در اين کلاس‌ها تدريس مي‌شود MENSCHEN مي‌باشد. 
اساتيد آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا در بخش آموزش زبان آلمانی بسيار با تجربه و باسابقه مي‌باشند. به عنوان مثال جناب آقاي دکتر بهرامي( معاون دپارتمان آلمانی دانشگاه شهيد بهشتي)؛ آقاي دکتردستمالچي،خانم دکتر شاه نشین، خانم دکتر اسلامی ،آقاي ريش سفيد، آقاي مولوي، آقاي پورمحمدي، خانم سلطاني، خانم طباطبايي و ..کلاس‌های آموزش زبان آلمانی به سه صورت فوق فشرده (هر روزهفته)، فشرده (سه روز در هفته، زوج يا فرد)، و يا تنها جمعه‌ها برگزار مي‌گردد.متقاضیان آموزش زبان آلمانی در نظر داشته باشید که کلاسهای آموزش زبان آلمانی هم به صورت کلاس گروهی و هم به صورت کلاس خصوصی برگزار میگردد .هدف آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا برگزاری کلاسهای آموزش زبان آلمانی با بهترین کیفیت و برترین اساتید آموزش زبان آلمانی میباشد.سطوح کلاس‌ها آموزش زبان آلمانی از A1  تا پايان C1 مي‌باشد.


برای مشاهده برنامه کلاس‌های آموزش زبان آلمانی روی نامِ دوره موردنظر کلیک نمایید.