" />">

آموزشگاه زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان سوئدی

آموزش زبان سوئدی

کلاس زبان سوئدی


کلاسهای زبان سوئدی آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا مطابق با هماهنگی بخش فرهنگی سفارت سوئد توسط اساتید برتر و تحصیل کرده در کشور سوئد برگزار می گردد.متدی که در این کلاسها تدریس می شود ملMål 2     Mål 1       Mål 3  نامیده میشود .در این بخش از تجربیات استاد مهران موسوی پور که حدود دوازده سال در کشور سوئد هم زندگی کرده اند استفاده شده است.
کلاسهای آموزش سوئدی به صورت گروهی و خصوصی برگزار میگردد.در کلاسهای گروهی از کتاب های مل استفاده میشود .هر کتاب شامل ده درس میباشد که طی دو ترم ده جلسه ای به صورت سه ساعته برگزار میگردد.
باعث افتخار است در خدمت شما دوستان عزبز برای آموزش زبان سوئدی باشیم...

 
برای اطلاع از تخفیف‌ها و برنامه‌های ویژه آموزشگاه، فرم زیر را پر کنید.